Năm 2020 lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5% mỗi năm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2734/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2734/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở. Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18.11.2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29.7.2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25.12.2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Như vậy mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các Ngân hàng thương mại năm 2020 được giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2019.

Link nguồn : https://doanhnhanplus.vn/nam-2020-lai-suat-cho-vay-ho-tro-nha-o-la-5-moi-nam-493561.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.