FORGOT YOUR DETAILS?

  • in Tuyển dụng

    NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TÒA NHÀ

    I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà. Thực hiện các công việc của nhân viên kỹ thuật tại tòa nhà. Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật vận hành liên tục, hiệu quả. II. NHIỆM VỤ 1. Nhiệm vụ chính Vận hành các...
TOP