Hà Nội sẽ có 5 quận mới đến năm 2025

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020; 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng thành quận đến năm 2025.

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng bốn huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố trực thuộc trung ương phải có tỉ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt từ 60% trở lên. Vì vậy, TP Hà Nội phải có từ 18 quận trở lên. Tuy nhiên, hiện tại Hà Nội mới chỉ có 30 đơn vị hành chính gồm 12 quận, 1 thị xã, đạt 43% đơn vị hành chính đô thị.

Do đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025.

Trước đó, tháng 8/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Về định hướng phát triển đối với các quận mới, huyện Đông Anh và Đan Phượng được định hướng trở thành quận hiện đại với điểm nhấn là các đô thị thông minh, trung tâm sáng tạo phục vụ nghiên cứu và phát triển, trung tâm mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc của vùng. 

Huyện Thanh Trì và Gia Lâm tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng; phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại.

 

Vì sao bất động sản TP.HCM hấp dẫn hơn Hà Nội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.